Despre proiect

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Formarea si dezvoltarea profesionala în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta în vederea înfiintarii de noi întreprinderi si crearii de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare si competente adaptate la cerintele pietii muncii în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta format din 300 de persoane din Regiunea Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
  2. Selectarea a minimum 33 de planuri de afaceri în vederea înfiintarii a 33 de întreprinderi.
  3. Realizarea activitatilor de mentorat pentru persoanele ale caror planuri de afacere au fost selectate în vederea acordarii de ajutor de minimis.
  4. Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea schemei de minimis si a functionarii celor 33 de întreprinderi înfiintate.

Parteneriatul proiectului

  • SAND MAR CONSULTING SRL – Lider de parteneriat
  • UNIVERSITATEA D. CANTEMIR DIN TG. MURES – Partener 1 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele MURES si HARGHITA)
  • UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA DIN SIBIU – Partener 2 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele SIBIU si ALBA)
  • CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV – partener 3 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele BRASOV si COVASNA)

 

Activitati

ACTIVITATILE PROIECTULUI au in vederea parcurgerea următoarelor etape:

ETAPA IEDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ si SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

– Informarea publicului tinta cu privire la activitatile proiectului

– Selectia grupului  tinta si organizarea programului de formare (Curs Competente antreprenoriale)

– Evaluarea si selectia planurilor de afaceri (33 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii, alte 3 planuri de afaceri vor fi premiate cu o bursa pentru participarea la un program de Business Coaching)

– Derularea stagiilor de practica (in intreprinderi cu profil similar celui ales in planul de afaceri castigator).

ETAPA II:  IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚAT SELECTATE

– Acordarea de servicii de consultanta si consiliere (anterior infiintarii intreprinderilor);

– Infiintarea intreprinderilor si acordarea subventiilor.

ETAPA III:  MONITORIZAREA FUNCTIONARII AFACERILOR FINANTATE

– Monitorizarea intreprinderilor nou infiintare in perioada de sustenabilitate